Rượu vang nhập khẩu

Nhà sản xuất danh tiếng

Quốc gia

Argentina

Mỹ

Chile

Úc

Tây Ban Nha

Pháp

Thương hiệu nổi tiếng

Cape Barren

Casa Verdi

Francois Lurton

Tinto Figuero

Rutherford

San Vicente